FINANSOWA ANALIZA

Tekst - przykład 09

Przykład 9

W przedsiębiorstwie przemysłowym wytwarzane są dwa wyroby (C, D). W ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost sprzedaży, co wiązane jest z wprowadzeniem wyrobu D do sprzedaży. Należy ocenić źródła wzrostu wyniku na sprzedaży w tym przedsiębiorstwie w roku bieżącym wyodrębniając wpływ takich czynników jak: wielkość sprzedaży, struktura asortymentowa, cena sprzedaży, jednostkowy koszt własny. Należy wykorzystać metodę kolejnych podstawień.

  rok ubiegły rok bieżący
C D C D
Wielkość sprzedaży w szt. (q) 10.000 4.000 10.000 8.000
Cena realizacji netto (p) 90 150 87 150
Jednostkowy koszt własny (k) 85,5 145 82,5 144

Shop!
Contribute!
Books!

Phoca - Google AdSense Easy

About Joomla!

This Site

MOD_JT_ADVERTISEMENT

jtemplate.ru - free extensions Joomla

JoomImages

  • AA_1
  • AA_3
  • AA_4
  • AA_2